REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EKOVER.PL

NINIEJSZY DOKUMENT, ZWANY DALEJ REGULAMINEM ZAWIERA M. IN. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW PRZEZ KONSUMENTÓW ZE SKLEPEM, NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRAWACH KONSUMENTA, NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPRZEDAWCY PROWADZĄCYM SKLEP.

 1. Spis treści.

§ 1 Definicje      
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą         
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy        
§ 5 Płatności     
§ 6 Realizacja zamówienia          
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy           
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy     
§ 9 Reklamacje                
§ 10 Zastrzeżenia           
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty pisane dużą (wielką) literą mają następujące znaczenie:

 1. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem (Regulaminem prowadzenia konta) nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto;
 2. Kodeks cywilny (lub k.c.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 4. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie,
 5. Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym;
 6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;
 7. Sklep – sklep internetowy EKOVER prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.ekover.pl;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 9. Dni robocze – dni od poniedziałku piątku u od godziny 8 do godziny 16;
 10. Sprzedawca – EKOVER PIOTR DRABJEWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5551618023, REGON: 383405591, BIAŁOBŁOCIE 35/2, 77-420 LIPKA.

§2 Kontakt ze sprzedawcą

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy:

 1. Osobiście w godzinach pracy  od 8.00 do 16.00 pod adresem: ul. Kościuszki 15i, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
 2. Telefonicznie w godzinach pracy Sklepu pod nr tel.: +48 882 192 468.
 3. E-mailowo- przez całą dobę pod adresem e-mail: sklep@ekover.pl przy czym Sprzedawca oświadcza, że na wiadomości e-mail wysłane po godzinach pracy Sklepu będzie odpowiadał w miarę możliwości w następnym dniu roboczym, a gdyby to nie było możliwe w pierwszym możliwym terminie.

§3 Wymogi techniczne

 1. Drogi Kliencie aby móc cieszyć się ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez nasz Sklep potrzebne Ci jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  1. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Natomiast jeżeli chcesz złożyć zamówienie w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, powinieneś posiadać aktywne konto e-mail.

§4 Zakupy

 1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są cenami brutto, tj. uwzględniającymi podatek od towarów i usług i stanowią całkowitą wartość (cenę) jaką należy zapłacić za produkty.
 2. Ceny całkowitej za produkt nie należy utożsamiać z ceną całkowitą zamówienia. Na cenę zamówienia składają cena za produkt oraz koszty dostawy towaru, o ile dostawa towaru nie następuje nieodpłatnie.
 3. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący w koszyku wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia wskazano w formularzu dostępnym w koszyku.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie jego potwierdzenia poprzez wybór opcji „Kupuję i Płacę”, a także po zaakceptowaniu Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia w sposób wskazany w ust. 5 powyżej, jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Dokonując zakupów po wypełnieniu formularza odpowiednimi danymi, Kupujący może założyć Konto w Sklepie. Jednakże należy wskazać, iż klienci mogą dokonywać zakupów bez założenia konta poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§5 Płatności

 1. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie: Płatność za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy 24.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy 24, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest www.Przelewy24.pl.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem §8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;

b) w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach. 

 1. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 2. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.        
 4. W przypadku odstąpienia umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy produkty należy zwrócić na adres: ul. Kościuszki 15i, 89-400 Sępólno Krajeńśkie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.     

§9 Reklamacje

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu. 
 3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie. Co do zasady Sprzedawca nie udziela gwarancji na produkty. Gwarancji udzielają producenci produktów. Roszczenia z tytułu gwarancji należy realizować zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

II. KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową
 3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:

a) wymiany towaru, naprawy towaru.

b) naprawy towaru.

 1. Poza uprawnieniami z punktu 3 Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

a) obniżeniu ceny,

b) odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy: Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta lub Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta lub brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową lub brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta lub z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.

 1. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
 2. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 3. W razie odstąpienia od umowy (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Kościuszki 15i, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 4. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

III. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

IV. KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 2. Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu. 
 3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 4. Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c) żądać wymiany towaru na wolny od wad,

d) żądać usunięcia wady.

 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Kościuszki 15i, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

§11 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

PLIK PDF

PLIK WORD